čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť:

Róbert Bobor – REFACTOR CONSULTING

IČ: 52012263

DIČ: 1124926055

so sídlom: 96001 Zvolen
Generála Asmolova 2006/82

zapísanej u Okresný úrad Zvolen
Číslo živnostenského registra: 670-28181

(ďalej už len “správca”).

2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: 

[email protected] noordinary

3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

4. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej už len „nariadenie GDPR“).

čl. II.

Účel spracovávania osobných údajov

  1. Pre účeli činnosti uzatvorenia kupnej zluvy a jej plnenia.
  2. Pre plnenie legislatívnych požiadaviek, tým sa rozumie, na účely vedenia účtovníctva, správy daní a odovzdania prípadnej informácie do strany štátnych orgánov. 
  3. Pre účeli zasielania promočných materialov elektronickou poštou, ak sme dostali Váš súhlas.

čl. III.

Zdroje osobných údajov

  1. Správca od Vás získava osobné údaje pri realizácii objednávky alebo pri vytvorenií osobného účtu na webovom sídle správcu noordinary.sk.

čl. IV.

Cookies

  1. Správca používa na svojom webovom sídle nasledujúce druhy cookies:

1.1 Funkčné a technické cookies.

1.1.1. Funkčné a technické cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad a nie len: nákupný košík, zoznam obľúbených produktov.

1.2. Analytické cookies

1.2.1. Analytické cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti.

1.2.2. Pri týchto analytických cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

a) Google Analytics, Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

b) Inspectlet, Adresa: 7936 McClellan Rd, Apt 1, Cupertino, California, Spojené štáty americké

1.3. Marketingové a reklamné cookies.

1.3.1. Marketingové a reklamné cookies za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov 

1.3.2. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

a) Google AdWords, Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; Odmietnuť Google AdWords cookies môžete na tejto webovej adrese:

https://adssettings.google.com/authenticated

b) Facebook Pixel, Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko; Odmietnuť Facebook cookies môžete na tejto webovej adrese:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

2. Máte právo v nastaveniach prehliadávača vymazať všetky cookies alebo odmietuť cookies z webovej stránky správcu. 

čl. V.

Externé spracovanie osobných údajov

  1. V mene správcu realizujú spracúvanie osobných údajov nasledovný sprostredkovatelia:
Účel spracovaniaSpostredkovateľPopis
Prevádzka webovej stránkyWebSupport s. r. oSpoločnosť spravujúca hosting a databázy webového sídla.
Doručovanie tovaru zákazníkomZásielkovňa s. r. oSpoločnosť prepravujúca tovar zákazníkovi.
Platby kartouStripe, Inc.Spoločnosť zabezpečujúca platby kartou na stránke. Viac informácií o ochrane údajov na Stripe nájdete tu: https://stripe.com/en-sk/privacy 

čl. VI.

Newsletter (odber noviniek)

1. Prihlásením do newslettra beriete na vedomie použitie osobných údajov na marketingové účely. 

čl. VII.

Práva subjektov

1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daných správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať kontaktovaním nás podľa kontaktných údajov uvedených v čl. I. od. 2.

3. Keby ste se domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému úradu.